e-mail info@frankce.be     telefoon +32 472 92 50 71
7999

Klant: Woonzorggroep GVO
Url: www.gvo.be
Sector: Woonzorg Verpleging Ouderenzorg

Woonzorggroep GVO is een woonzorgnetwerk van tien autonome ouderenvoorzieningen verspreid over gans West-Vlaanderen. Ouderen met een zorgvraag kunnen er rekenen op een uitgebreide kennis en expertise. Zowel in de eigen omgeving als in de woonzorgcentra.